Angličtina


1. Začiatočníci 
 

veci okolo nás, farby, čísla, hodiny, povolanie, rodina, jedlo, oblečenie, miesta, dni v týždni, mesiace
abeceda, spelovanie, číslovky
sloveso "to be", "to have" + zápor a otázka
"can/can´t" + otázka
rozkazovací spôsob
"must/mustn´t"
"there is/there are"
tvorenie viet,otázok, záporu pomocou "be", "do"
jednoduchý prítomný čas
prítomný priebehový čas

 

 

2. Mierne pokročilí

 

orientácia v meste, cestovanie, pošta, banka, reštaurácia, voľný čas, krajiny a národnosti, u lekára, nakupovanie, hotel
jednoduchý minulý čas
minulý priebehový čas
jednoduchý budúci čas
opytovacie zámená, príslovky
stupňovanie prídavných mien
predprítomný čas

 

 

3. Pokročilí

 

cestovanie, dovolenka, zábava - voľný čas, médiá - rádio, TV,divadlo, popis mesta, jeho história, jedlá a nápoje, vzdelanie, šport, príroda, telefonovanie
minulé časy - jednoduchý, priebehový, predprítomný - opakovanie
podmieňovací spôsob
trpný rod, gerundívum
vedľajšie vety
"can/be able to"
priama reč

 

 

4. Vysoko pokročilí

 

mestá, ich kultúra, cestovanie - colnica, osobnosti - povahové vlastnosti, práca - ambície, cestovanie- rôzne životné štýly, životné prostredie, nebezpečné situácie, rodinné rozdiely
frázové slovesá
trpný rod
nepriama reč
vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
korešpondencia