Francúzština

1. Začiatočníci

 

pozdrav, predstavenie sa, rodina, priatelia, farby, oblečenie, bývanie, reštaurácia, jedlo, dátum a čas, mesiace, hodiny, adresa, pozdrav, blahoželanie
ročné obdobia
člen určitý a neurčitý
tvorenie otázky a záporu
časovanie základných pravidelných a nepravidelných slovies
základné číslovky
výraz "il y a" (pri určovaní miesta, pri uvádzaní)
samostatné osobné zámená
delivý člen, vyjadrenie množstva
blízka budúcnosť

 

 

2. Mierne pokročilí

 

zamestnanie, móda, nákupy, doprava, u lekára, záľuby, hudba, šport, cestovanie, povahové vlastnosti, opis osoby, krajiny a národnosti, pošta, banka, orientácia v meste
zložený minulý čas
jednoduchý minulý čas
radové číslovky
stupňovanie prídavných mien a prísloviek
predmetové osobné zámená
jednoduchý budúci čas
podmienkové súvetie (podmienka skutočná)

 

 

3. Pokročilí

 

rodostrom, domáce práce, príroda a zvieratá, cestovanie - plány na dovolenku, telefonovanie, vyjadrenie a obhájenie názoru, kultúra, kino, divadlo, koncert, médiá - rádio, televízia, tlač
vzťažné zámená
podmieňovací spôsob prítomný
trpný rod
podmienkové súvetie (neskutočná podmienka)
súslednosť časov
priama a nepriama reč/otázka
konjunktív prítomný

 

 

4. Vysoko pokročilí

 

veci, javy, skutočnosti okolo nás, vyjadrenie svojej životnej filozofie, argumentácia a obhájenie svojho postoja, história, politika, literatúra, životné štýly
zložené opytovacie zámeno "lequel"
predminulý čas
prechodník
podmieňovací spôsob minulý
konjunktív minulý
jednoduchý minulý čas