Nemčina

1. Začiatočníci

 

predstaviť sa, porozprávať o sebe, o svojej rodine, povolaní, o priebehu dňa, orientovať sa v meste, v hoteli, na letisku, na stanici, v reštaurácii, nakupovanie a platenie
osobné zámená a časovanie slovies
slovosled, určité a neurčité členy, zápor
slovesá byť a mať
privlastňovacie zámená môj, tvoj atď.
rozkazovací spôsob
modálne slovesá môcť, smieť, musieť atď.
4. pád a predložky

 

 

2. Mierne pokročilí

 

obchod, potraviny, jedlá, oblečenie, reštaurácia a kaviareň, sviatky a darčeky, štúdium a vzdelávanie, masmédiá (tlač, televízia), zamestnanie, dovolenka
predložky s 3. a 4. pádom
ďalšie modálne slovesá
odlučiteľné predpony slovies
číslovky
jednoduchý minulý čas
zložený minulý čas
vedľajšie vety
skloňovanie osobných a privlastňovacích zámien
porovnávanie, tvorba slov

 

 

3. Pokročilí

 

štúdium, vzdelávanie, výchova, nadväzovanie a udržiavanie súkromných a obchodných sociálnych kontaktov, administratíva, cestovanie súkromné a služobné, zdravotníctvo
konjunktív 2 - zdvorilostná forma
konjunktív 2 - želanie
prívlastky
konkunktív 1 - vyjadrenie názoru
plusquamperfektum
pasív
budúci čas

 

 

4. Vysoko pokročilí

 

veda a technika, základy obchodnej nemčiny, agroturistika, právo, médiá, zamestnanie, Nemecko a Európa
prehĺbenie gramatiky - používanie konjunktívov a pasívu
vedľajšie vety a nepriama reč
skrátené vety
trojdielne slovesá v pasíve
tvorba zložených slov
vedľajšie vety
používanie časových foriem
funkčné slovesá a pevné spojenia (idiómy)