Ruština

1. Začiatočníci

 

zoznámenie sa, predstavenie sa, rodina, v meste, na pošte, doprava, príroda a počasie, hlásky a písmená - azbuka
ruský prízvuk, základné pravidlá pravopisu
skloňovanie podstatných mien tvrdých a prídavných mien
skloňovanie podstatných mien mäkkých v spojení s príd. menami
prítomný čas slovies 1. a 2. časovania, bez zmeny kmeňovej
spoluhlásky, skloňovanie osobných zámien
prítomný čas slovies 1. a 2. časovania so zmenou kmeňovej
spoluhlásky a slovesa
opytovacie a neurčité zámená v 1. páde

 

 

2. Mierne pokročilí

 

móda, nákupy, zamestnanie, bývanie, kultúra, voľný čas
minulý čas pravidelne a nepravidelne tvorený
zámená privlastňovacie
prítomný, minulý a budúci čas
podmieňovací spôsob
číslovky základné v 1. páde
sloveso "byť" a "mať"
číslovky základné a radové- pokračovanie

 

 

3. Pokročilí

 

určenie času, dátumu, veda a technika, zdravotníctvo, u lekára, rekreácia a cestovanie, stravovanie, v hoteli, vyjadrenie nutnosti a úmyslu, vyjadrenie možnosti
nepravidelné slovesá, slovesá v pohybe a stave
zámená a príslovky neurčité, záporné
opytovacie a rozkazovacie vety
stupňovanie prídavných mien a prísloviek

 

 

4. Vysoko pokročilí

 

služby, médiá, kino a divadlo, projekty a plány do budúcnosti, vyjadrenie názoru a jeho obhájenie, rozvíjanie predchádzajúcich tém
menný tvar prídavných mien
trpný rod slovies
infinitívne vety
prídavné mená slovesné
prechodníky
korešpondencia ( list, dotazník, žiadosť, životopis...)