Taliančina

1. Začiatočníci

 

výslovnosť, prízvuk, názvy dní, mesiacov, ročné obdobia, popis osoby, príbuzní, rodový strom, rodinný stav, hodiny, sviatky, mesto, dom, bývanie
talianska abeceda, prízvuk, výslovnosť
rod, číslo podstatných a prídavných mien, člen určitý, neurčitý
zložené predložky, predložka "DI"
oznamovací spôsob - prítomný čas, tri slovesné triedy, zápor slovesa, otázka, nepravidelné slovesá
základné, radové číslovky, zlomky
privlastňovacie prídavné mená a zámená, zložené zámená
delivý člen, zámenná častica "NE", príslovková častica "CI"

 

 

2. Mierne pokročilí

 

móda, oblečenie, nakupovanie, cestovanie, kuchyňa, potraviny, v reštaurácii, počasie, dopravné prostriedky
zhoda min. príčastia s predmetom a podmetom
imperfektum - minulý čas
jednoduchý budúci čas, predbudúci čas
prítomný a minulý kondicionál
časová súslednosť, situovanie v čase

 

 

3. Pokročilí

 

šport, nehoda-nešťastie, ľudské telo, u lekára, povolanie, svet - rasy - jazyky, mesto - vidiek, slovesné spôsoby, slovesné časy
použitie konjunktívu prítomného a minulého
použitie gerundia prítomného a minulého
predminulý čas
podmieňovacie súvetia
trpný rod slovesa

 

 

4. Vysoko pokročilí

 

médiá, kultúra, história, životopis, politika, vyjadrenie svojho názoru jeho obhájenie, projekty a plány do budúcnosti
rozdelenie minulých časov
dávnominulý čas
priama a nepriama reč
historická minulosť
prídavné mená a ich opozitá
korešpondencia