Úvod

  • ziaci
  • ALFA
  • Individualne kurzy
  • Skupinove kurzy
  • Firemne kurzy
  • tvorive dielnicky
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

              Vitajte na stránkach centra modernej výučby cudzích jazykov spoločnosti                                                       LANGUAGE  LEISURE CENTRE s.r.o.

 
 

Organizujeme intenzívne kurzy piatich svetových jazykov:

  Anglický jazyk Nemecký jazyk Francúzsky jazyk Talianský jazykTalianský jazyk

                                         

s využitím metódy superlearning, učením sa v alfa stave.

    Ponúkame Vám možnosť osvojiť si cudzí jazyk rýchlo, príjemne, bez stresu a so schopnosťou komunikovať bez zábran. Naše kurzy sú dynamické, interaktívne s maximálne 4-6 študentmi v skupine. Naučíte sa používať angličtinu sebavedome a spontánne, kedykoľvek ju budete potrebovať.
 

 

Pre firmy a organizácie

- prispôsobíme učivo na mieru

- vykonáme bezplatný audit zamestnancov

- vyhodnotíme výsledky výučby po absolvovaní kurzu

- ponúkame bonusové zľavy
 


Naša adresa:
LANGUAGE LEISURE
CENTRE s.r.o.
Hronsecká cesta 92
976 31 HRONSEK

Telefón/fax: +421-48-4188264
Mobil: +421-905-625796

Nájdete nás aj na Facebooku